Om cu speranța încă vie…
Fotograf amator visător
Web Designer implicat și creativ.